Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden


Oct 7, 2019

För er som inte kan få nog av Lena och Serenas samtal. Detta avsnitt handlar om R+ och R- och dansen dem emellan. Om rörelse-lekar, att gå i freeze, hamna i flow och om AUTONOMI och AUTENCITET.