Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden

Oct 26, 2019

Det här är avsnittet för dig som vill börja klickerträna men tycker att det verkar svårt. Måste jag Klickerträna i alla situationer? Måste jag använda en klicker? Hur får man hästen att ta paus? Detta och mycket mer får du svar på av Anna Hjelmroth
Oct 7, 2019

För er som inte kan få nog av Lena och Serenas samtal. Detta avsnitt handlar om R+ och R- och dansen dem emellan. Om rörelse-lekar, att gå i freeze, hamna i flow och om AUTONOMI och AUTENCITET.