Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden

Jan 27, 2021

 

Ett försök att förtydliga avsnitt 38 där jag hade lite dålig dagsform;)

Kurs på ämnet 8/5 -21 i Loo, Mölnemad


Jan 18, 2021

Var vänlig och lyssna även på avsnitt 39 där jag förtydligar vissa saker som jag glömde här!