Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden

Mar 15, 2021

Ridrädsla, autonomi, motivation och artros tas upp i detta avsnitt. 

Jag säger vid ett tillfälle "knäppa hästar" det var så MAN sa när jag var liten, det är inte så JAG ser på saken nu.

www.lenamaneaequine.se


Mar 9, 2021

Ett avsnitt om att utforska ytterligheter och motsatser för att få variation i rörelse, i träning och i livet.

Vi blir bra på (anpassar oss till) exakt det vi tränar på. Se därför till att ha en stor variation av vad du tränar på. Detsamma gäller självklart även våra hästar.

www.lenamaneaequine.se


Mar 1, 2021

Posturalkedjan, den djupa inre stabiliserande kedjan, lednära muskulatur, antigravitationskedjan, deep front line.

Kärt barn har många namn.

I det här avsnittet försöker jag väcka din nyfikenhet inför denna energisnåla muskel-och fascialinje i kroppen och som är gjord för att vara aktiv i att stabilisera...