Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden

Mar 9, 2021

Ett avsnitt om att utforska ytterligheter och motsatser för att få variation i rörelse, i träning och i livet.

Vi blir bra på (anpassar oss till) exakt det vi tränar på. Se därför till att ha en stor variation av vad du tränar på. Detsamma gäller självklart även våra hästar.

www.lenamaneaequine.se