Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden


Mar 1, 2021

Posturalkedjan, den djupa inre stabiliserande kedjan, lednära muskulatur, antigravitationskedjan, deep front line.

Kärt barn har många namn.

I det här avsnittet försöker jag väcka din nyfikenhet inför denna energisnåla muskel-och fascialinje i kroppen och som är gjord för att vara aktiv i att stabilisera lederna 24/7.

Jag hoppas att det blir många följdfrågor. Hör av dig med dem!

Lena Manea

www.lenamanea.se