Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden


Mar 15, 2021

Ridrädsla, autonomi, motivation och artros tas upp i detta avsnitt. 

Jag säger vid ett tillfälle "knäppa hästar" det var så MAN sa när jag var liten, det är inte så JAG ser på saken nu.

www.lenamaneaequine.se