Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden

Apr 18, 2022

Vad händer med våra hästar om det blir krig i Sverige?

Hur många av dina hästar kan du behålla om foderkostnaden blir den dubbla?

Skulle du kunna äta din häst (eller något annat djur alls) i tider av svält?

Är du förberedd på sårskador, brand i stallet mm?

Svåra frågor som jag och Astrid filosofierar...


Mar 7, 2022

Beskrivning kommer...


Jan 14, 2022

I förra avsnittet var ingången "frihet" och utgången "trygghet". I detta avsnitt är ingången "autonomi" (självstyre/självbestämmande) och utgången "delaktighet och samtycke".

Ett samtal om att lyssna på hästens "nej" men att våga få ha önskningar i samvaron med dem.

Gillar du podden och vill stötta...


Jan 4, 2022

Frihetsdressyr. Frivillig hantering. Fri. Hur fri är egentligen en häst. Kan man sätta samman två ord som står i direkt motsatts till varandra, som "frihet" och "dressyr"? Om detta och mycket annat kring ämnet frihet pratar jag och Morotspoddens egna Sokrates i detta avsnitt. Astrid kommer tillbaka, var så säkra...


Dec 27, 2021

Angelica Petersson är Advokat och Equiopat och driver Linnéalyckans hästhälsa.

Angelica har fyra hästar aka ”gubbligan” och funderar mycket på hur vi kan kombinera den belöningsbaserade träningen med den mer traditionella träningen. Vad behöver vi plocka bort från det traditionella och vad skulle vi kunna...