Preview Mode Links will not work in preview mode

Morotspodden

Mar 3, 2020

Veterinär Malin Kihl och jag pratar i munnen på varandra om våra absoluta favoritämnen: Hållningskedjan och att omskola rörelse.

Det här avsnittet är så grundläggande och otroligt viktigt för att förebygga skador och att rehabilitera från skada. 

Har du frågor efter avsnittet så hör av dig till mig...